Baggrund & udfordring
World Animal Protection er en international organisation der arbejder med dyrebeskyttelse. For at øge effekten af deres digitale kampagner ønskede World Animal Protection at få indsigt i, hvad der skabte resultater i forhold til at aktivere brugere til at udføre støttehandlinger.
Leverancer
Afdækning af digital parathed
Handlingsbaseret brugervalidering
Digital kvalitetssikring
Udbytte
Større brugeraktivering
Optimeret beslutningsgrundlag
Industri
Privat sektor