Baggrund & udfordring
Preem er et svensk olieselskab, der ejer 470 benzinstationer for biler og 215 tankanlæg til lastbiler. Som led i at videreudvikle en digital service ønskede Preem at optimere en række funktionaliteter for at mindske antallet af fejlmeldinger og reducere tidsforbruget for deres servicemedarbejdere.
Leverancer
Afdækning af digital parathed
Handlingsbaseret brugervalidering
Rådgivning om digitale services
Udbytte
Optimeret beslutningsgrundlag
Reducerede omkostninger
Industri
Privat sektor