Baggrund & udfordring
Martin Professional er en dansk producent af arkitektonisk belysning og scenelys. I forlængelse af nye udviklingstiltag i en række distributionskanaler ønskede Martin Professional at skabe større brugervenlighed, reducere fejlmeldinger og øge funktionaliteten på deres digitale platforme.
Leverancer
Brugerdrevet innovationsproces
Videreudvikling af digital platform
Digital kvalitetssikring
Udbytte
Dækning af nye kundebehov
Øget konkurrenceevne i markedet
Forbedret indtjeningsevne
Industri
Privat sektor