Baggrund & udfordring
Martin Lighting er en dansk producent af lyseffekter og scenelys. I forlængelse af nye udviklingstiltag i en række distributionskanaler ønskede Martin Lighting at skabe større brugervenlighed, reducere fejlmeldinger og øge funktionaliteten på tværs af deres digitale platforme.
Leverancer
Brugerdrevet innovationsproces
Videreudvikling af digital platform
Digital kvalitetssikring
Udbytte
Dækning af nye kundebehov
Øget konkurrenceevne i markedet
Forbedret indtjeningsevne
Industri
Privat sektor