Baggrund & udfordring
Skylag understøtter en serviceudbyder på det danske marked i at transformere dele af sin kerneforretning til digitale services, der ved hjælp af strategisk adfærdsdesign skal sikre nye og eksisterende kunder hurtigere svartider, færre fejlmeldinger og øget funktionalitet.
Leverancer
Afdækning af digital parathed
Digital kundevalideret prototype
Reducering af digital friktion
Målsætninger
Større kundetilfredshed
Bedre differentieringsevne
Mindre omkostninger
Industri
Privat sektor