Baggrund & udfordring
Erhvervsakademi Aarhus udbyder diplomuddannelser indenfor IT. For at sikre understøttelsen af en række nye strategiske tiltag, der har til formål at højne brugertilfredsheden, ønskede Erhvervsakademi Aarhus at skabe større synlighed omkring deres formål, brandløfte og værdier.
Leverancer
Ideation og konceptualisering
Videreudvikling af digital platform
Digital kvalitetssikring
Udbytte
Større synlighed i markedet
Dækning af essentielle brugerbehov
Forbedret indtjeningsevne
Industri
Privat sektor