Baggrund & tilgang
Vi assisterer offentlige og private virksomheder i at redefinere og videreudvikle deres måde at interagere med kunder på i form af digitale løsninger, der skaber bæredygtigt engagement og stærkere relationer til nye og eksisterende kunder. Vores bidrag er digitalt adfærdsdesign, biometrisk optimering og growth hacking, der giver formålsdrevne kundeoplevelser som understøtter kundeløfte og skærer igennem støjen på konkurrenceprægede markeder.
Leverancer
Ideation og konceptualisering
Formålsdrevne kundeoplevelser
Digital kvalitetssikring
Udbytte
Stærkere kunderelationer
Øget differentieringsevne i markedet
Forbedret indtjeningsevne
Industri
Offentlig og privat sektor

Resultater
Vi anser digitale løsninger for at være et af århundredets mest effektfulde værktøjer til at opnå konkurrencefordele, og vi mener, at fremtiden tilhører de virksomheder, der formår at være i direkte kontakt med deres kunders behov og som hurtigt kan reagere på dem i praksis.

Hvis du vil høre mere om, hvordan digitalt engagement kan bidrage til at skabe stærkere kunderelationer, øge differentieringsevne i markedet og forbedre indtjeningsevne på tværs af kundesegmenter, kan du kontakte Thorbjørn Dahl på 30 268 286 eller td@skylag.dk.